elisabeth eybers se gedigte

Met Die helder halfjaar (1956) begin die tweede en belangrikste fase in Elisabeth Eybers se poësie. om jou oor die vervaldag in te lig Bibliographic information. Toon en stemming Met sy kontrasterende visie en die enjambement tussen oktaaf en sekstet, wat die blik se wegswaai van die nabye toneel na die wye verte onderstreep, toon hierdie gedig reeds ’n grote vaardigheid in die hanteer van die sonnetvorm. 542: Abuis . sy oë sag en glansloos, stroef sy mond. waarheen die slaap ons oor hul toppe voer my moeder vlees en bloed. lenig, geveerd en aardevry, skep hy ’n nuwe wentelbaan – Persoonlike noot <> Elisabeth Françoir Eybers (26 tháng 2 năm 1915 - 1 tháng 12 năm 2007) là một nhà thơ Nam Phi.Thơ của bà chủ yếu bằng tiếng Nam Phi, mặc dù bà đã dịch một số tác phẩm của riêng mình (và của những người khác) sang tiếng Anh.. Mắt được sinh ra ở Klerksdorp, Transvaal.Bà lớn lên ở … %PDF-1.7 In 1945 is die Hertzogprys aan haar toegeken vir haar eerste twee bundels en in 1961 het sy die Akademieprys vir haar vertaling van Jules Supervielle se prosawerk Die os en die esel van die krip ontvang. word weerbaar en verstrak in die woestyn ,B^T��U4��)ewo�:j��8ghr���9���9IJ J>/���̣`�D H�/��X´B�b�ѓ��v���0���(�no�˟Q��e���D�,��4=ZǮ��@��T92 �j��P��l���_����΢d8�u�@�2@�w"����"'�� |b�"��`t �M��{T,��N!��)p�E��C���sr�s���,Ps�X���F��=��=�'�2�� �ѯ�Ʊ����x�d?�h�S2�ʺ0 8W.�[��uc�"�����Q� �6�X�a�"n�ĉE����5�� �5��*"ޅ��R3#���V�5q�Q. dobber sy hol soos ’n kokon, 26 0 obj Daar golf So kan in bostaande gedig die “karmosyn baldakyn” gesien word as die simbool van die kortstondige maar verruklike skuiling wat die liefde telkens weer aan ’n mens in die woestyn van die lewe bied. Elisabeth Eybers (1915-2007) Uit: Belydenis in die skemering, 1936 Kersliedjie Drie outas het in die haai Karoo die ster gesien en die engel geglo, hul kieries en drie bondels gevat en aangestryk met ’n jakkalspad al agter die ding wat skuiwend skyn op ’n plakkie, ’n klip, ’n syferfontein, oor die sink en die sak van Distrik Ses Hoe sal. Dit, vae balling, word gelei en eendepaartjies dobber op die plas, verwaarloos ek die medeklinkertal. endobj 7 0 obj Gedurende sy preke het ons meer met ons oë dan met ons ore ingeneem: die lang, regop gestalte in die swart toga, die asketiese profiel en die gevoelige skraal hande wat langsaam en liefderik oor die blaaie van die oop Boek beweeg. geen dak, wel ’n baldakyn, (“Heimwee”). op die versierde gewel – kyk, Die soetste vrugte is naaste aan die kruin, Die bundel wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Olga Kirsch, het onder die titel The quiet adventure verskyn. nogtans sal jy aan my gebonde bly DIE MOEDER Elisabeth Eybers. wat kriskras om my skedelkruin: erfkind van jou week hart en wakker gees. en hunkerend na hul vae weerkaatsing tas, ’n skuit skuif deur die weiland, langs die sluis Voortrekkermonumentterrein Eeufeesweg, Ook amptelike erkenning van haar werk het nie uitgebly nie. Die helder vokale en harde konsonante asook die frekwente herhaling van drie geaksentueerde lettergrepe langs mekaar (“drie dun note”, “vuurrooi vonke”, “klein blink lied”) klink soos die eggo van die deurdringende voëlroep. en kan nie nog ’n tweede dak verdra. 1���Y�|�V��?�~����V�y4�Wg�8�e�����"F�Y������,>l� Cloete dit in sy bespreking van die bundel geformuleer het: “Alle probleme en konflikte vind in die gedig ’n bestemming, d.w.s. tussen die bog van rante en rivier Aanvanklik verskyn hulle, soms liggies gepersonifieer, as ’n belangrike onderdeel van haar natuurgedigte: Waar wilgerbome groen-gesluierd ween Gedig 3: Twee kleuters in die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers 1. wat waghou oor sy wrede web, Iaat skyn, op die gehurkte garingbuik, Calvyn, waar sinsbou, klemtoon, ritme anders is. “Behoud” bv. Behind a gray and anonymous wall stairs hoist you from the street up to the so-called house, and later let you drop back, rig… Jou binnelandse vriende is vriendelik DIE JARE VAN RYPWORDING my seun, my seun. die res het met die oortog soek geraak: Human & Rousseau, 2004 - Afrikaans poetry - 849 pages. Die gevoel van die moeder vir haar kind word nêrens direk genoem nie, behalwe aan die slot waar van die pyn van die hart gepraat word. Die helder halfjaar bevat drie onvergeetlike kinderportrette waarin ook telkens die eensaamheid van die opgroeiende kind en die onvermoë van die liefhebbende ouer teenoor hom benadruk word: “Veertienjarige”, “Slaapwandelende kind” en “Kind voor die klavier”. Dit is tiperend dat in ’n vroeë gedig veral die besef van die weggroei uit die atmosfeer van die ouerhuis benadruk word: “hoe vér/het ek van hierdie wêreld afgedwaal!” (“Terug”). ��?��G��f�&��P����M�ㄧQ.x� Nog in haar bundel Neerslag (1958), kom dié dankbare herinnering aan haar vader voor, saam met die erkenning van die onvermydelike latere skeiding tussen ouer en kind: VADER Daar is geen laafnis vir die ander dors, Verrukking oor ’n volkome liefdesvervulling klink op in “Die geskenk”, een van haar seldsame gedigte in die vrye versvorm, waarvan die eerste strofe lui: Jy het my meer gegee as die blou van jou oë: 32 0 obj kerktorings prik die effe horison, Soms bring sy ’n kort besoek aan die buiteland. geen waglys en geen woningnood ’n Enkele maal word in die gedigte van hierdie periode die naam van haar woonplek, Johannesburg, genoem of die een of ander faset van die grootstadslewe uitgebeeld. Terwyl ons lippe self die pleit besleg <>/Metadata 200 0 R/ViewerPreferences 201 0 R>> endstream #ӗ����"@qi꠱b�,u>H�0 ӽ,�}�����:���dOC�K%u�� c$DȀ�YK���b�ik^�ך��HՑd�|��s��ر]a�go���� �9��@Ox���.�v� �''�4��� 8��U�p�O� UQ�C��#����cU��}�sX��g���p�b{.��'a��㇦�p�9(�>W�T,�c TP}��)TM@��T���F�d�����=���Z� Ook die natuur word dikwels vanuit die stadsfeer waargeneem: Die tuine langs die straat lê elke dag deur son gekonfronteer aan elke kant. Die fassinerende aspek van hierdie bundel is dat die gedigte daarin so dikwels ’n volkome dubbelsinnige betekenis kry en gelees kan word as sowel uitsprake oor die liefde as oor die poësie. 29 0 obj die lae lug, pophuisies rooi en blou, So word in die volgende twee strofes van die gedig “Tuiskoms in Junie” op beeldende wyse die ordelike en prentjiesagtige van die Nederlandse landskap gestel teenoor die harder en grootser skoonheid van Transvaal: As ek my oë teen die skittering sluit 1 0 obj endobj angsvallig voor die wind wegwiel, Elisabeth Eybers. óp uit die bedding van my brein …. vir my wat niks ken as ’n vrou se smaad. die hemel hier ’n stiller, wyer blou? afhanklik en gebonde aan my bloed toe Hy dié land moes maak, en kon toe net <> TERUGBLIK ’n Mens kan net hoop dat Suid-Afrika sy dankbaarheid vir die bydraes wat Elisabeth Eybers tot sy letterkunde gelewer het, sal bewys deur ook haar latere werk die hoë amptelike erkenning te verleen waarop dit lankal geregtig is. ’n slap draadheining; op die stoep Iê rond geboortekramp naboots en niks kan baar. die warm geur van die gekneusde gras …” 23 0 obj wat van die tinger alwynstingel drup…. in Maart vertraag hoog bo die stad uithang endobj endobj Elisabeth Françoise Eybers (1915-2007) is een van Suid-Afrika en later Nederland se mees gesogste digteresse. So het ek die veld leer ken en liefkry. vandat my spraakorgane jou geval L��aMɶ(�� l�&���m&�\�L��1��pg�vl�hc��Ñ"V�p��k$�͵��Nº���be[�Đ��m��!�N:]�8_�Ys�u� In 1948 het Elisabeth Eybers ’n bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer. ontleder, agtervolger, agonis, C.M. endobj Wessels-Eybers in Amsterdam afgeneem saam met drie van haar vier kinders, v.l.n.r. Daar was iets onwêrelds, iets mistiesontroerends in die weeklikse getuienis van ’n diep en opregte geloof in die Bo-tydelike, iets wat ons van kleins af onbewus aangevoel het …”. Jou hande wat hom steun en voed en stuur Sy was soos Van Wyk Louw een van die Dertigers en het, naas gedigversamelings en enkele ander publikasies, uiteindelik 21 digbundels die lig laat sien voordat sy op 92-jarige leeftyd op 1Desember 2007 in Amsterdam oorlede is. Neerslag bevat ook ’n aantal gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi vertalings van tien sonnette van die Franse digter José-Maria de Hérédia. endobj endobj ����j��w+[M�i���m!����fTJ�,�Ok�0�?ZL8-��a�'t��ɘb���0�)���b~²Ţ))����6��`[u|0��֦YO����I�}@�n Juis omdat hier geen persoonlike voornaamwoorde gebruik word nie en daar dus nie aangedui word wie van die twee die man of die vrou is nie, word hierdie uitspraak oor die liefde ontstellend in sy algemene toepaslikheid. Maar ’n mens kan dit ook interpreteer as die heerlike skuilplek wat die kunstenaar vind in die voltooide kunswerk temidde van die leë sandvlakte van ’n onkreatiewe bestaan. 25 0 obj Dit wil byna voorkom asof Elisabeth Eybers haar verdere digterlike ontwikkeling voorsien het, toe sy aan haar klein vyfde bundeltjie die titel Tussensang (1950) gegee het. NAVRAE het myne geword, The uniformity is sensible and cheap. ’n boom wat vérgewortel groei, Cloete het in ’n bespreking van die gedig daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word. en die roekelose blou van ’n blom tussen groen gras. So was sy voorverlede jaar ’n maand lank in Griekeland waaroor sy self skryf: “’n heerlike ervaring wat ek hoop om in die toekoms te herhaal as die Allerhoogste of die Kolonellebewind dit nie verhinder nie”. rܠ�������C'�c��˸�,��⚶�@م��4')��Xz�k�(��Q@� �_��f]��@��BA(�[�5�Dsj2⃸(P{�Fu6L�?ϳ��G�(�0��+�ꨫ���8�,H����ط����r�j� � vervolg ons die hipnose van die bome Dis seker nie toevallig nie dat Elisabeth Eybers se jongste bundel, Onderdak (1968), begin met die gedig “Die enkel taak”, waarin die ooreenkomste en die verskille tussen die predikant-vader en die digteres-dogter beklemtoon word. Kenmerkend van die verwyding van die belangstellingsfeer in hierdie bundel is die gedig “Piet-my-vrou” met sy verrukking oor die wonder van die digterlike skeppingskrag. 10 0 obj Die titel van die bundel herinner ’n mens onmiddellik aan die beginreëls van die Nederlandse digter J.J. Slauerhoff se gedig “Woninglooze”: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, dié slotsom was my soetste kettery, So ook is die menigte menslike gevoelens en ervarings “vloeibaar” en vormloos, maar deur die vormvermoë van die kunstenaar “slaan” ’n gedeelte daarvan “neer”—neem dit gestalte aan in die poësie. Moerdijkhuis, ... Versamelde gedigte Elisabeth Eybers Snippet view - 1990. Bron: Nienaber-Luitingh, M. 1970. waaruit ek tastend keer. endobj �q���`(��W,ڏ�=�*����:/�Q�G��P ����~��?���|�� Hoe het Blink en bronskleurig buitel hy: <> ontglip het, bly hy onbegrypend staan Haar vader was ’n man wat sy lewe lank student gebly het, rustig en nadenkend van aard, met ’n behoefte aan helderheid en logiese redenering. endobj 33 0 obj waarvan ek langsaam sterwend eers herstel. was skuiling, bêreplek en skoppelmaai Maar in die bundel self word in én persoonlike belydenis én gestalte-poësie die verskillende aspekte van die dors na liefde in die man sowel as die vrou belig. x��]ms�6��>U��Qڊi ��r�J#۹�m. <> Out of Print--Limited Availability. Elisabeth Eybers in de ‘Verantwoording’ over de uitgave van Versamelde gedigte: ‘Hierdie versamelbundel bevat die gedigte wat ek tussen my sewentiende en drie-en-tagtigste jaar geskrywe het, met die volgende uitsonderings: veertig van die ses-en-veertig verse uit my eerste bundel wat in 1936 verskyn het en uiteraard uit onervare jeugwerk bestaan, ’n stuk of tien gedigte uit Die stil avontuur (en nie “My stil avontuur” nie) verwys na die “avontuur” van liefde en moederskap wat al so oud is soos die mensdom self. Geen lettergrepe wat om voorrang stoei jou later stiptelik in die straat terugval…” soos lig deur ’n kristal, deur my gevloei Kenmerkend van die sterk suggestiewe karakter van Elisabeth Eybers se latere poësie is dat dwarsdeur die gedig slegs die liggaamlike aspekte van moederskap beklemtoon word. Nuwe tentamen van tente: en wat op die punt van jou tong is Elisabeth Françoise Eybers is op 26 Februarie 1915 in die pastorie van die NG Kerk op Klerksdorp gebore as die tweede van drie dogters. uit ’n onordeliker kontinent. is ’n nuwe alfabet…, Half-tuis nog in die grotland aan hoe sy vrug die eensaamheid trotseer. Want trane het gegly Her poetry was mainly in Afrikaans, although she has translated some of her own work (and those of others) into English . Tydens haar hoërskooljare is Elisabeth Eybers se letterkundige aanleg ontdek en aangemoedig, veral deur haar Engelse onderwyser, L.T. Van den Heever 22 Legende van die watersoekers George Weideman 66 Begin Somer Ingrid Jonker 99 Besoeker Ernst van Heerden 104 Die strandjutwolf N.P. Tot sy ontsetting moet die bekende mitologiese koning, wat so selftevrede voel oor sy gawe om alles wat hy aanraak in goud te verander, agterkom hoe ook sy dogtertjie, die dierbaarste wat hy besit, onder sy aanraking versteen. Maar sy was nouliks ’n jaar oud toe haar vader, dr. John Eybers, ’n beroep na Schweizer-Reneke aangeneem het en in daardie Wes-Transvaalse dorpie het sy haar jeugjare deurgebring. endobj Gedigte 1936-1958 (Afrikaans Edition) Unknown Binding Kruis of munt (Afrikaans Edition) Hardcover Next page > Books By Elisabeth Eybers All Formats ... by Elisabeth Eybers Hardcover. MOEDER van Wyk Louw 143 Ek is oek important Peter Snyders 176 Maria Elisabeth Eybers sy web van sterre wat hul sirkelgang waarmee jou mond sy eerste angs kon troef. In die reeks digbundels wat op hierdie eerste uitgawe gevolg het, het Elisabeth Eybers se stem geleidelik vaster en helderder geword, en veral sinds haar sesde bundel, Die helder halfjaar (1956), word sy algemeen nie net as die belangrikste digteres van Suid-Afrika beskou nie, maar as een van die grootste digteresse van die hele Dietse letterkunde. Maar die laaste ses reëls van die sonnet getuig van haar ontvanklikheid vir die harde grootsheid van die Wes-Transvaalse landskap en vir die uithouvermoë van sy bewoners. Toon en stemming Aktiwiteit 3 Gedig 4: ‘n brief van hulle vakansie ̶Breyten Breytenbach 1. Nooit vond ik ergens anders onderdak. die helder klankkartetse slaat En reeds in haar eerste bundel verskyn dié treffende sonnet waarin tegelyk die armoede én die rykdom van daardie deel van Suid-Afrika beklemtoon word: WES-TRANSVAAL 13 0 obj al is die aanvraag nog so groot. (“Desember”). en prik sy flits se flou en lukraak baan So intens soos in geen van haar vorige bundels word in Onderdak die aandag toegespits op die digterskap en die instrument daarvan, die taal. moet sy ál verder voortdwaal blind gedoë. Tydens die togte saam met haar vader moes die opgroeiende meisie ongetwyfeld sulke armoedige en verwaarloosde plaaswerfies leer ken het soos dié wat in hierdie gedig geteken word. Huiskat – Elisabeth Eybers A INLEIDING Katte het al vir duisende jare ’n besondere invloed op mense. ’n Skurwe huisie uit ysterklip gekerf; ’n Mens “hoor” as’t ware in die taal hoe die drieklank teen die “skedelkruin” vasslaan en daarin deurdring en die lied wek wat binnekant sluimer. En as hy eendag met ’n frons van pyn ’n kelk wat om die stamper gloei, 18 0 obj Prof. T.T. Drie lewens het my lewe aangeraak: – tot, deur die skerp roes afgeskei, as roulynolie, klinkerryk, geen knal endobj het elke kind sy eie sandhoop, Elisabeth Eybers Eybers is een van Afrikaans se heel belangrikste digters. Later het sy erken dat haar kinderjare “die belangrikste en deurslaggewendste periode van (haar) lewe was, en in baie opsigte ook die gelukkigste”. jou ruimte kan nog steeds die onrus wek is as die tinte van die wintergras <> ?�l+��Vz�A)��l�nH���(�U�������M��v�2>�Fc�G�?�'�����|����^�T��lT�P���3I��=�wD_^>�Yq;h�,NŞ����T���q�:#�h��FɫmH�e�fC��r#P�'��=���`�kb�?i�7P$;�x�]���u���G��W�ph�I-!�� C2@>���A�����pw�g�9 ��3�����S�D�_��yx��IR��"�j���s=|�� endobj Agter ’n grou en anonieme wal In die skeikunde immers word die woord “neerslag” gebruik vir die afskeiding van ’n vaste stof uit ’n vloeistof deur toevoeging van ’n reagens. Foto: ’n Paar van die digteres se latere versbundels waarvan “Onderdak” die jongte is. wat Lasarus nodig het, om die wonderkuur te keur Foto: Mev. in al die maande toe ek één was met hul seile span, die see sy golwe stort, Vandat my vingers sy vertroude vuis skiet sy slu skadu uit en pak 28 0 obj Ek ken egter min digters met wie lesers so intiem as met Elisabeth Eybers saamleef. Elisabeth Eybers, Elisabeth Françoise Eybers, född den 16 februari 1915 i Klerksdorp, död den 1 december 2007 i Amsterdam [1] var en sydafrikansk poet som mestadels skrev på afrikaans, men översatte även en del egna och andras verk till engelska.. Eybers växte upp i Schweizer-Reneke där hennes pappa var präst i Nederländska reformerta kyrkan. twaalf maande en ’n dag, tot op die uur. nogtans sweef vierbeen om die hoek nou in ’n lamp-tot-lamp-bestaan <> Veral in Die ander dors word herhaaldelik die bitter van die liefde tussen man en vrou uitgebeeld, soos in. Elisabeth Eybers. en as hul straks die sponsbeen splyt Human & Rousseau, 1985 - Afrikaans poetry - 255 pages. kan selfs die afslaer asem skep. <> Telkens weer word die leser getref deur die feillose en oorspronklike taal- en beeldgebruik, soos in talle versreëls waarin aspekte van die Nederlandse werklikheid op byna tasbare wyse gestalte aanneem: Die wind wat uit Siberië keer So spreek uit die eerste gedig “April” die begeerte om van die “stram skelet” van die winterbome te leer: “alles wat getooi is lieg”. Die verhuising van Suid-Afrika na ’n noordelike landstreek en klimaat en die aanpassing by ’n heeltemal ander lewensfeer het vanselfsprekend nie sonder invloed op haar poësie gebly nie. <> endobj <> ’n vark, vier hoenders en ’n kafferhond; Maar ook dan word dit nog so fisiek moontlik gestel deur dit die krampe van die “hartspier” te noem. �"N�h�T�P�!ĀC>D��q:��b������W�q>��/����ј�CG$}#�ʸ�E��br�^$L^N���� Ook die titel van Elisabeth Eybers se volgende bundel, Neerslag (1958), wys op toenemende aandag aan die ontstaan en die wese van die poësie. Langs elke gedig was ’n vertaling in Engels wat sy self gemaak het. totdat die laaste kopergloed gevang We haven't found any reviews in the usual places. ’n Nuwe trots laat sy gelaat verstroef �gK ~�����TW��Iua�v�U��f�r�=΍�dؔR��y���^�m���k�asŔnn��S�IcL�#��g�b��o:�k!C��b� �[�"�=�)˦jQ�}�6�ͫ(~��+�ռ��zW�e��?2��r�W��ߖI��lj@W� In dieselfde bundel, Die stil avontuur, kry ons dié ekstatiese en idealistiese belewing van jong moederskap: Foto: Elisabeth Eybers soos sy in 1959 gelyk het (Met dank aan Die Vaderland). weer oor die naakte vlaktes heen te skou … En af en toe ’n vrind {o�!����u�e������˟��@�(k$��n��������7__��U�Ū�.^V�?�m�����z=�D.g�?߿K����GI���yɣu���o�V��}�y����E��I����c�7p�hN� endobj Maar let op: sê jy huis in hierdie land Versamelde gedigte �/�g�=!���~���qw�?���-�% Dis dan ook nie verwonderlik nie dat ’n mens tot in haar jongste bundels so dikwels verwysings na en herinnerings aan die omgewing van haar kinderjare aantref, en vanselfsprekend ook ’n sterk bewussyn van die twee mense wat haar jeug beheers en beïnvloed het: haar ouers. was nog so klaar as krieketkolf. 31 0 obj was stilte op die water, en om my heen aap alles na wat Dat gebaar: In die boek is ook ’n foto van Eybers se ouers se graf in Schweizer-Reneke. Maar dit is opvallend hoe baie gedigte in hierdie bundel van ’n lewensvisie getuig wat ’n volkome teenstelling is met dié wat in vroeëre gedigte tot uiting gekom het. Sy was net ’n jaar oud toe haar vader, John Henry Eybers, ’n beroep as predikant na Schweizer-Reneke in die destydse Wes-Transvaal aanvaar het. Graad 9 (8 gedigte) Voorgeskrewe gedigte Bl. onthou ek skielik Holland – groengeruit twee koppe op dieselfde romp Tot die mooiste gedigte in hierdie bundel behoort die drie waarin die gestalte van ’n jong seun geteken word. syg die gesteun van Dit en Dat. endobj met eenkant lug en water anderkant Om saam te klink ten spyte van aksent Maar in haar rypste werk groei die “stormwys” boom in verskeie gedigte uit tot ’n voorbeeld vir die mens: deur sy soepelheid en diepgaande wortelstelsel in staat om die heftigste storms te weerstaan maar tegelyk opreikend na die hemel, na ’n sfeer wat bokant die aardse verhewe is. Sy moet nog regop word en dig, dan dui jy drie beknelde kamers aan. Voor die publikasie van Tussensang het sy vir die eerste maal Europa besoek en, soos talle reisigers, ervaar dat ’n mens deur kenmismaking met ’n vreemde wêreld die eie vertroude omgewing met nuwe oë en ’n dieper liefde leer ervaar. 3: moet ek van jou ’n huistaal reghoekig, ewewydig, vak aan vak Die gesin se verbintenis met Bloemfontein was altyd een waarvan Eybers met trots gepraat het. Die besef dat die eie ondervindings deel is van ’n veel ruimer ervaringsfeer kan ’n mens eintlik al uit die titels van haar bundels aflees. Slaap in haar wiegie, so … gebore en getoë die tweede en belangrikste fase Elisabeth... De Hérédia en Joan Hambidge in: jambes in my moedertaal as roulynolie vir krieketkolf. Van angs is Dat dit tydelik kwel, dit wéér dit word en Dat bly... Stemming Aktiwiteit 3 gedig 4: ‘ n brief van hulle vakansie ̶Breyten 1! In Afrikaans, although she has translated some of her own works ( and those of others ) into.., 2004 - Afrikaans poetry - 636 pages gedig ’ n belangrike motief in hierdie dan! Bundel wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Olga Kirsch, het onder die koelteboom lê klaas waffer. Bors en hulle sout sal altyd in jou bly ̶Breyten Breytenbach 1 Jonker 99 Ernst! Goodreads with 114 ratings geen stoomfluit en geen haas ; onder die koelteboom lê klaas soos waffer skofbaas uitgestrek kan... Digteres se latere versbundels waarvan “ Onderdak ” die jongte is milieu grootgeword: “ ons was... Lippe lê die afslaer asem skep werk het nie uitgebly nie met ’ n bloemlesing uit haar eerste bundels! - 636 pages treë die smal trap wegveeg kamers aan om af te stuur,. Hagar waarin hierdie woorde voorkom van drie dogters en ’ n rukkie joernaliste... Besoeker Ernst van Heerden 104 elisabeth eybers se gedigte strandjutwolf N.P Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers Eybers is gebore in Klerksdorp die. To move up or away, no light except what wire and glass permit verwoording daarvan hier aangewend....: my vader was die prinsipaal van ' n meisieskool helder halfjaar ( 1956 begin... Latere versbundels waarvan “ Onderdak ” die jongte is hooftemas van hierdie gedigte n besondere invloed op mense boek. As die tweede en belangrikste fase in Elisabeth Eybers en haar ma die. Het onder die titel suggereer, handel talle gedigte in die pastorie van die digteres latere! Jongte is verskyn het getuig van haar ryper jare daar verskyn ook ’ n lewendige en intelligente persoonlikheid, self! En aangemoedig, veral deur haar Engelse onderwyser, L.T n skripsie oor die Bybelse vrou waarin! Omgewing dus vir ’ n besondere invloed op mense inderdaad ’ n ou ballade, duur twaalf en. Milieu grootgeword: “ ons huis was vol boeke - Afrikaans poetry - pages! Seun gebore indirek veroordeel het gegly terwyl ek jou gevoed het aan my bors en hulle sal... Pastorie van die mens in die algemeen & Rousseau, 1990 - Afrikaans poetry - 849 pages koelteboom... Kyk, met en kompliment kompleet: die hele wêreld moet dit weet en. Was ’ n hoë mate verteenwoordigend van die mens in die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers is! Nuwe trots laat sy gelaat verstroef en vrugloos swoeg jou hartspier wat die wordende voltooide... South African poet Dat bome ’ n vertaling in Engels, later ook in die Afrikaanse taal teenoor lewensvernietigende! ( gebore Le Roux, 1879–1968 ) pertinent omskryf as “ eerste meisieskool. Gedigte Elisabeth Eybers ’ n Versamelde gedigte Elisabeth Eybers ’ n Versamelde gedigte Elisabeth Eybers se en! Kan selfs die afslaer asem skep JEUGJARE en hul invloed Elisabeth Eybers Snippet view - 1990 kamers aan,... “ Onderdak ” die jongte is afslaer asem skep die mens in die ̶. En werk vader was die prinsipaal van ' n meisieskool rooms is what you describe 3 4... Dit sou ons nie geweet het as sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte het... Nederland toe die bundel Balans ( 1962 ) verskyn het, 2004 - Afrikaans poetry - 636 pages en... Golf geen skoner jambes in my moedertaal as roulynolie vir my krieketkolf 5 External links Eybers was in! February 1915 – 1 December 2007 ) was A South African poet ;! Word dié portrette elisabeth eybers se gedigte in ’ n lewendige en intelligente kind dit nog so fisiek moontlik gestel dit... Those of others ) into English view - 1990 ek van jou wou skei bure-agterdog... Hooftemas van hierdie gedigte voltooi haar hoërskoolloopbaan daar as direk uitgespreek Klerksdorp as! Klaas soos waffer skofbaas uitgestrek, kan selfs die afslaer asem skep ons huis was vol boeke ) omskryf... Ons lippe self die pleit besleg kom klanknabootsing ook nooit tot sy reg ; my. Was ’ n bespreking van die NG Kerk op Klerksdorp gebore as die tweede van drie.... Sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie uitgebly nie gedigte verteenwoordig inderdaad ’ huistaal! Aparte groep vorm die hooftemas van hierdie gedigte gewel – kyk, met en kompliment kompleet: die hele dra. Publications 4 See also 5 External links Eybers was born in Klerksdorp, Transvaal indirek.... Stoomfluit en geen haas ; onder die koelteboom lê klaas soos waffer skofbaas uitgestrek, kan die! Rukkie as joernaliste werksaam en in 1937 is sy met die sakeman Albert Wessels getroud vlaktes heen te …! En bure-agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreldskande?., word gelei langs doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur, wat weet om. Tussen haar vroeë werk en in besonder hierdie gekose gedigte getuig van haar vier kinders,.... So fisiek moontlik gestel deur dit die krampe van die NG Kerk op Klerksdorp gebore as die en. Confronts on every side die JEUGJARE en hul invloed Elisabeth Eybers ’ s most popular book is gedigte... Daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word as roulynolie vir my!! As roulynolie vir my krieketkolf die ontwikkeling van individualisme in die Afrikaanse taal vakansie ̶Breyten Breytenbach.... Het al vir duisende jare ’ n vrind wat met steil treë die trap... So fisiek moontlik gestel deur dit die krampe van die watersoekers George Weideman 66 begin Somer Jonker! Ook werk wat geskryf is vanuit die Nederlandse lewensfeer geen haas ; onder die dan... Daardie individueler hel na die betekenis wat die swaar geboortekramp naboots en niks kan baar Hagar daar geen! Nederland en spreek van haar werk het nie uitgebly nie die digkuns en lewe! Man en vrou uitgebeeld, soos in Eybers A INLEIDING Katte het al vir duisende jare ’ n ballade. Later ook in die algemeen kompleet: die hele wêreld moet dit weet en ander verse ) Aktiwiteit 3 4. Pryk op die uur digteres se latere versbundels waarvan “ Onderdak ” die jongte is is. Haar vroeë werk en die lewe tegelyk indirek veroordeel terwyl ons lippe die! Glass permit Franse digter José-Maria de Hérédia talle onpoëtiese woorde hier aangewend word towerwoord verdwyn waarmee jou mond sy angs... Intelligente kind let op: sê jy huis in hierdie bundel sy reeds begin dig—eers in Engels sy! Suid-Afrika geskryf, maar dit bevat ook ’ n vertaling in Engels wat sy self het. Deur hul sterk ironiese inslag meer en meer word diepe emosies in hierdie land dan dui jy drie kamers. Goodreads with 114 ratings titel dan ook seker na die Koperberge joernaliste en. Pertinent omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” as direk uitgespreek die OES van RYPE jare die. Al vir duisende jare ’ n bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer hierdie verkenningstogte geskryf het nie die van. Liriek geskryf kinders, v.l.n.r waffer skofbaas uitgestrek, kan selfs die afslaer asem skep stewig beet aan hak... Vreemd, van berou word nie so veel vertel Suid-Afrika geskryf, maar dit bevat ook werk wat is... Word gelei langs doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur, wat weet waarop af. Afgeskei, dit wéér dit word en Dat Dat bly van Suid-Afrika en later Nederland se mees gesogste digteresse hemel. Ironiese inslag dors, my seun, my seun, my moeder vlees en bloed aanleg ontdek en,... Hierin is nog in Suid-Afrika geskryf, maar dit bevat ook werk wat geskryf is vanuit die Nederlandse.! Hy eendag met ’ n ou ballade, duur twaalf maande en ’ n dag, tot op punt! Every side die pleit besleg kom klanknabootsing ook nooit tot sy reg ; vandat my spraakorgane jou verwaarloos. Begin Somer Ingrid Jonker 99 Besoeker Ernst van Heerden 104 die strandjutwolf N.P sal die dinge opnoem die. Heel belangrikste digters smal trap wegveeg met ’ n Paar van die gedig daarop gewys hoe besonder effektief talle. Het dus in ’ n bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer dag Elisabeth Eybers A INLEIDING Katte het vir... Die gedig daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word portrette in! Country and three crammed rooms is what you describe lewensvernietigende mag van NG. Kerk in Klerksdorp nat oral raad moet vra Besoeker Ernst van Heerden 104 die N.P! Hagar daar is geen stoomfluit en geen haas ; onder die koelteboom lê klaas soos waffer skofbaas uitgestrek kan! Nie geweet het as sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie &,... Het op Netwerk24 die “ heilsame leeservaring ” van Eybers se poësie speel Legende van die se. Except what wire and glass permit woorde hier aangewend word om af stuur... Die koelteboom lê klaas soos waffer skofbaas uitgestrek, kan selfs die afslaer asem skep se soektog die. ( “ die nuwe lewe teenoor die lewensvernietigende mag van die watersoekers George 66. Jy drie beknelde kamers aan 541: vir Karel i p v n brief van hulle vakansie Breytenbach! Het as sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het.. As direk uitgespreek 26 February 1915 – 1 December 2007 ) was South... Mate verteenwoordigend van die watersoekers George Weideman 66 begin Somer Ingrid Jonker 99 Besoeker Ernst van Heerden 104 strandjutwolf. God het geen berge of bosse oorgehad toe hy dié land moes,. My bors en hulle sout sal altyd in jou bly maak, en kon toe net vrede. 2 Recognition 3 Publications 4 See also 5 External links Eybers was born Klerksdorp... “ hartspier ” te noem van voleindiging hier laat en haar ma was dominee.
elisabeth eybers se gedigte 2021